تعریف دانشجوی شاهد و ایثارگر از ورودی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱

 

*  تعریف دانشجوی ایثارگر جهت استفاده از  تسهیلات آیین نامه  آموزشی

  1. همسر و فرزند ( شهید / جاویدالاثر/ آزاده/ جانباز 25 درصد به بالا)
  2. جانباز 25 درصد به بالا  
  3. آزاده
  4. جانباز 15 درصد به همراه  3 ماه حضور داوطلبانه در جبهه
  5. رزمنده دارای حداقل  6 ماه  حضور داوطلبانه در جبهه

 

* تعریف دانشجوی ایثارگر جهت استفاده از تسهیلات  شهریه تحصیلی

(فقط شبانه)   تا سقف مجاز دو مقطع تحصیلی

  1. آزاده و جانباز 25 درصد به بالا ، همسر و فرزند ( شهدا / جاویدالاثر / آزاده و جانباز 25 درصد به بالا )    که  مبلغ شهریه بر اساس معدل کسب شده در هر ترم، توسط بنیاد شهید تعیین می شود.
  2. رزمنده (دارای 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه)، جانباز زیر 25 درصد، همسر و فرزندان      از  30  درصد تخفیف توسط دانشگاه برخوردار می گردند.

 

 

 

 

 

 

login