اخبار

اخبار و رویدادها

ارسال غیر حضوری درخواست های دانشجویان به امور شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند درخواستهای خود را به صورت غیرحضوری به امور شاهد و ایثارگر ارسال نمایند.

تقدیر از دانشجویان نمونه و ساعی شاهد و ایثارگر

امور شاهد و ایثارگر در بهار سال1399، از دانشجویان نمونه و ساعی تقدیر خواهد کرد.

تئاتر خیابانی «سردار آسمانی» به همت امور شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد.

تئاتر خیابانی «سردار آسمانی» در محوطه پردیس مرکزی دانشگاه مقابل مقبره الشهدا برگزار شد.

اطلاعیه ها

برگزاری مسابقه«علوم از نگاه قرآن کریم»

مسابقه «علوم از نگاه قرآن کریم» توسط مرکز دانش پژوهان بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می گردد.

برگزاری کلاس‌های فوق العاده دانشجویان شاهد و ایثارگر

کلاس‌های فوق العاده دانشجویان شاهد و ایثارگر از اول خرداد ماه به صورت مجازی برگزار می گردد.

غیبت در جلسه امتحانات دانشجویان شاهد و ایثارگر

ارسال درخواست و مدارک دانشجویان غایب در جلسات امتحان به دفاتر شاهد و ایثارگر

دستورالعمل مدرسان کلاس های تقویتی

شرایط تدریس به دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال دوم سال99-1398

دسترسی