کتاب «حکایت زمستان» روایت مقاومتها و مظلومیتهای اسرای ایرانی در زندانهای بعثی ها و منافقین که از زبان آزاده سرفراز عباس حسین‌مردی و با قلم سعید عاکف بیان شده است. در کتاب «حکایت زمستان» عباس حسین‌مردی راوی شجاعت رزمندگان دلیری می‌شود که تا آخرین نفس برای دفاع از دین و سرزمین خود مقاومت کردند. داستان رشادتها و پایداریهای رزمندگان اسلام، شرایط عجیب و حیرت‌انگیز اردوگاه‌های عراقی، فضای روحی و روانی دشوار دوران اسارت، و شکنجه‌هایی که گرچه تصورش برای انسان مشکل می‌باشد اما حقایقی است که بر جریده تاریخ ثبت شده است.

1-دانلود کتاب حکایت زمستان

 

كتاب «خاطرات احمد احمد» نوشته محسن کاظمی است که انتشارات سوره مهر آن را به چاپ رسانده است.

 احمد احمد از مبارزين دوره رژيم پهلوی است كه با گروه‌های مبارز بسياری همكاری و فعاليت داشته و به سبب آن چندين بار دستگير، شكنجه و زندانی شده است. او در آخرين برخورد با مأموران ساواك از ناحيه پا تير خورد و مصدوم و معلول شد.

2- دانلود کتاب خاطرات احمد احمد