• اطلاعیه ها


برگزاری مسابقه«علوم از نگاه قرآن کریم»

به اطلاع دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر می رساند مرکز دانش پژوهان بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام به برگزاری مسابقه ای با عنوان «علوم از نگاه قرآن کریم» نموده است.شرایط شرکت در مسابقه به شرح ذیل می باشد:

 

محققان می بایست در رشته تحصیلی خود موضوعی را انتخاب و با مراجعه به تفاسیر معتبر اقدام به نگارش تحقیق بنمایند. شرط ورود به مسابقه عضویت در مرکز دانش پژوهان شاهد یا یکی از تشکلهای ایثارگران می باشد.

مبلغ جایزه نفر اول:20/000/000 ریال، مبلغ جایزه نفر دوم:10/000/000 ریال در هر گروه می باشد.(دیپلم تا فوق دکترا)

مهلت ارسال تا 99/3/30 به نشانی mosabeghe.tafsir@gmail.com

همچنین به سوالات ذیل پاسخ داده برای همان نشانی ارسال نمایند.

1-چه استدلالی برای انتخاب تفسیر ارائه شده دارید؟

2-چه نکات مثبت یا منفی از تفسیر ارائه شده با رشته تحصیلی خود دریافت کردید؟

3-چه نکات همسو و غیرهمسو بین اندوخته های علمی شما با مطالب برگرفته از تفسیر وجود دارد؟

4-تامل در تفسیر قرآن چه کمکی برای ادامه تحصیل و انتخاب رشته شما می تواند داشته باشد؟

تاریخ درج خبر: 1399/03/10  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٤٧  -  شماره خبر: ١٢٠٨٥  -  تعداد بازدید: 146


خروج