• خبر روز


تقدیر از دانشجویان نمونه و ساعی شاهد و ایثارگر

امور شاهد و ایثارگر در نظر دارد طبق روال سالهای گذشته طی برگزاری مراسمی، از دانشجویان شاهدو ایثارگر تقدیر نماید.

ملاک انتخاب دانشجوی نمونه:

دانشجویان مقطع کارشناسی (روزانه و شبانه): معدل نیمسال اول 98 بالای 18 در سنوات مجاز

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری(روزانه و شبانه): معدل کل بالای 17 در سنوات مجاز

ملاک انتخاب دانشجوی ساعی:

ارتقای یک نمره و بیشتر معدل نیمسال اول 98نسبت به نیمسال قبل(972) برای دانشجویان مقطع کارشناسی.

زمان دقیق اجرای مراسم متعاقبا اعلام خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1398/11/30  -  ساعت درج خبر: ١٣:٤٠  -  شماره خبر: ١١٣٨٦  -  تعداد بازدید: 236


خروج